Pitanja

Šta je to specijalni transport?

Na osnovu člana 2. Zakona o javnim putevima vanrednim prevozom ( specijalnim transportom )smatra se prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko opterećenje, ukupnu masu, širinu, dužinu ili visinu, a u okviru Zakona o javnim putevima,koji se primenjuje od 01.01.2006.

Koje su to maksimalne dozvoljene dimenzije?

Maksimalna dozvoljena dužina vozila i tereta je:

• 12,00 m za kamion (solo vozilo)
• 16,50 m za sedlasto vozilo (tegljač plus poluprikolica)
• 18,50 m za kamion sa prikolicom (drumski voz)
• Maksimalna dozvoljena širina vozila i tereta 2,50 m
• Maksimalna dozvoljena visina vozila i tereta 4,00 m

Koja je maksimalna dozvoljena težina?

Maksimalna dozvoljena ukupna težina vozila i tereta tj.skupa vozila sa teretom 40 t.

Koje je maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje?

Maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje:

• 10 t na jednostrukoj osovini
• 8 t po osovini za višestruke osovine

U slučaju da je osno rastojanje kod višestruke osovine između 2 (dve) susedne osovine veće od 2,00 m, tada se osovine smatraju kao jednostruke.

Kada je obavezna tehnička pratnja za specijalni transport?

Pratnja specijalnog transporta je obavezna za sve vrste specijalnih transporta bez izuzetka, osim kada je posebnim aktom određeno drugačije. Kod specijalnih transporta nije dozvoljeno formiranje konvoja, osim kada je na osnovu procene nadležnog organa to utvrđeno posebnim aktom.

Kada je neophodna policijska pratnja za sepcijalni transport?

Policijska pratnja za specijalni transport je obavezna u slučajevima kada je:

• ukupna dužina vozila i tereta veća od 25,00 m
• ukupna širina vozila i tereta veća od 3,50 m van autoputa, do 4,00 m na autoputu
• ukupna visina vozila i tereta veća od 4,50 m,
ili kada je to drugačije definisano usled neadekvatnog stanja puta na celoj ili delu trase, vremenskim nepogodama i dr.

Kada nije dozvoljeno vršiti specijalni transport?

Specijalni transporti obavljaju se isključivo danju i pri dobroj vidljivosti, osim ako je nadležni organ izdao posebno odobrenje u kome se jasno navode razlozi i uslovi za isto.

U vreme vikenda specijalni transport je zabranjeno obavljati:
• petkom od 12 casova do subote 06 časova
• nedeljom od 12 časova do ponedeljka 06 časova

U vreme praznika zabranjeno je obavljati specijalni transport:
• dan pred praznik od 12 časova do prvog dana praznika 06 časova
• od poslednjeg dana praznika od 12 časova do prvog dana posle praznika 06 časova

Kada je potrebno pribaviti stručno mišljenje (ekspertizu) za specijalni transport?

Stručno mišljenje (ekspertiza) "Instituta za puteve" i "Instituta za mostove", potrebna je:

Na regionalnim putevima:
Za vozilo i teret čija ukupna masa prelazi 80 t

Na magistralnim putevima i autoputu:
Za vozilo i teret čija ukupna masa prelazi 100 t.

Stručno mišljenje (ekspertiza), "Instituta za puteve", potrebno je:
Za terete čija je širina veca od 5m.

Kada nadležni organ procene da uslovi puta zahtevaju dodatne analize (vremenske nepogode, havarije na putevima is l.)